Dramatik Pavel Trtílek (6. září 1977) je autorem dvacítky celovečerních her, z nichž většina byla uvedena českými divadly (Divadlo Husa na provázku, Jihočeské divadlo, Divadlo Letí, Studio Marta, Divadlo Polárka, Divadlo Na zábradlí aj.).

Je nositelem několika ocenění - Cena Alfréda Radoka (2003), cena Lago Gerundo (2010) či Cena Konstantina Trepleva (2011).

Kromě divadelní tvorby se věnuje také próze (dokončuje svůj první román nazvaný Poslední kniha) a poezii (sbírka Vojtěcha Barchovského bol, zmar a skon).

Společně s Janem Krupou se dlouhodobě věnuje také překládání divadelních her z francouzštiny, zejména z okruhu tzv. absurdní dramatiky.

Jako pedagog působí od roku 2005 na Divadelní fakultě JAMU v ateliéru dramaturgie a režie prof. Cejpka.

kontakt: letokruh@email.cz